Foto for Post #17

O meni

Već puno godina se bavim sa velikim interesovanjem psihoterapijom kao i istorijom. Psihoterapija i istorija imaju više zajedničkog nego što se to čini na prvi pogled: kao psihoterapeutkinja i kao istoričarka bavim se promenama, pokušavam da istražim, opišem ili pratim promene. Na početku psihoterapeutskog procesa obično stoji želja za promenom. Kao ekspertkinja za promene znam da sve ima svoju prošlost a da ništa ne mora biti ili ostati onako kako trenutno jeste. Meni je stalo do toga da na što bolji način podržim Vašu želju za promenom

Rođena sam 1973 u Beču.
Odrasla sam dvojezično (nemački i srpskohrvatski)
Studirala sam istoriju i slavistiku
Godinu dana sam radila u staračkom domu Bečke Jevrejske zajednice
Nekoliko godina sam radila u jednoj Sigurnoj ženskoj kući u Beču
2001–2015 Naučna i predavačka delatnost na Bečkom Univerzitetu
2008–2012 Edukacija za psihoterapeuta u ustanovi za sistemsku porodičnu terapiju
2011 Otvaranje ordinacije
2014–2016 Edukacija za dečiju psihoterapeutkinju u VPA