Foto for Post #15

Cene za psihoterapiju, terapiju za parove, porodičnu terapiju & savetovanje za roditelje

Individualna terapija, individualno savetovanje

Prvi prijem: 100 €
Svaka sledeća seansa od 50 minuta: 100 €
Dupla seansa od 90 minuta: 180 €

Terapija za parove, porodična terapija 

Dupla seansa od 90 minuta: 195 €
Seansa od 50 minuta: 125 €

Savetovanje za roditelje

Dupla seansa od 90 minuta: 195 €
Seansa od 50 minuta: 125 €

Savetovanje za roditelja

Seansa od 50 minuta: 100 €
Dupla seansa od 90 minuta: 180 €

 

Ako poremećaj važi kao „bolest“, onda postoji mogućnost za podnošenje zahteva u Fondu za zdravstveno osiguranje za finansijsku pomoć. Ako imate još neka pitanja, stojim Vam na raspolaganju. Regionalni fond za zdravnstveno osiguranje ne preuzima troškove za terapije za parove, za porodične terapije ili za savetovanje za roditelje.
Postoji mogućnost eventualnog dogovora za sniženje cena iz socijalnih razloga.