Foto for Post #1481

Savetovanje za roditelje

Da li ste i Vi ponekad preopterećeni u ulozi roditelja? Ako jeste, znajte da niste jedini: mnogi roditelji imaju osećaj da ne mogu ispuniti sopstvene zahteve! Osim toga postoje i vanjska očekivanja i predstave o tome kako treba decu “pravilno” odgajati. Mnogi roditelji su danas zbunjeni: stoga što su i autoritarne i antiautoritarne pristupci vaspitanja u međuvremenu zastarele. Više ne postoje norme vaspitavanja koje važe za sve. Mnogi roditelji su željni nezavisnog savetovanja o vaspitavanju dece u svojoj svakodnevnici.

Savetovanje roditelja pruža Vam podršku tako da možete sami razraditi smernice za Vaš porodični život. U tom procesu obraćam pažnju na individualnu ličnost svakog člana porodice kao i na aktuelnu porodičnu situaciju.

Tok savetovanja roditelja

U toku savetovanja o vaspitavanju dece zajedno definišemo Vaše vrednosti u odnosu na Vašu ulogu roditelja. To će Vam pomoći da u vrevi porodične svakodnevnice sačuvate orijentaciju, zauzmete svoj stav i donosite odluke. Kao roditelj nosite odgovornost za svoju decu i za Vaš odnos sa njima: što je jasniji Vaš stav, što su jasnije Vaše potrebe i granice utoliko lakše će Vam biti da to saopštite svom detetu.

Za koga je prikladno savetovanje za roditelje

Sistemsko savetovanje za roditelje je prikladno za majke i očeve koji žele da se ponovo osećaju sigurnije u odnosu prema deci. Ta vrsta savetovanja ide obavezno uz dečiju psihoterapiju. Savetovanje za roditelje osim toga može biti od velike koristi ako ste upravo u procesu rastanka od partnera ili ako ste se već rastali ili razveli od partnera.

Želite da saznate više o savetovanju roditelja?

Nazovite me da se dogovorimo oko termina za lični razgovor!
Tel. +43 681 105 19 365