Foto for Post #1511

Psihoterapeutska ordinacija u Beču, Dr. Natascha Vittorelli

Promena perspektive – promenite Vašu tačku gledišta!

Zavisno od toga da li gledate napred ili nazad, da li na stepenište stupate po prvi put ili redovno ili da li bacate pogled na stepenište sa prvog sprata: stepenište će Vam svaki put izgledati drugačije. Moglo bi se takođe reći: menja se – zavisno od perspektive!

Dr. Natascha Vittorelli

Kao psihoterapeutkinja ubeđena sam da se svaka situacija može gledati iz različitih perspektiva. Promeniti perspektivu znači promeniti i sebe, promeniti svoju aktuelnu životnu situaciju pa čak i pogled na sopstveni dosadašnji životni put. U periodu promene ja sam tu za Vas i pružam Vam podršku da sačuvate orijentaciju, da osetite optimizam i da otkrijete Vaše ciljeve i snove.

Sistemska psihoterapija

U okviru sistemske psihoterapije stavljam Vas kao ličnost u središte pažnje a istovremeno uzimam u obzir i socijalni kontekst Vašeg problema. Radim sa odraslima, mladima i decom, nudim individualnu terapiju, terapiju za parove, porodičnu terapiju kao i savetovanje za roditelje, na nemačkom i na našem (bosansko-hrvatsko-srpskom) jeziku. Poverljivost u odnosu na sve što se događa u psihoterapeutskoj seansi Vam je zagarantovana po zakonu.

Fokus moje delatnosti u psihoterapeutskoj ordinaciji u Beču:

  • Podrška u prelaznim fazama: Ako prolazite kroz promene u ličnom, privatnom ili poslovnom životu, ili ako želite takve promene; ako imate osećaj da Vaš život (više) nema smisla ili ako ste se zadesili u životnoj krizi; ako se nalazite u situaciji konflikta ili ako morate doneti odluku u privatnom ili poslovnom životu; ako ste doživeli gubitak ili tugujete zbog smrtnog slučaja; ako se želite baviti sopstvenim iskustvom i doživljajima iz Vaše prošlosti; ako Vam se nameću pitanja rodnog ili seksualnog identiteta; ako ste u fazi odrastanja ili starenja.
  • Teme koje se tiču Vaših veza: Ako želite promeniti Vaše ponašanje u vezi; ako patite od konflikata s partnerom; ako imate sumnje u Vašu vezu; ako želite razumenti mehanizme Vašeg odnosa prema partneru; ako imate osećaj da donosite odluke u vezi s partnerom koje nisu dobre za Vas; ako niste u stanju držati ravnotežu između bliskosti i distance; ako razmišljate o raskidu veze ili ako ste prinuđeni da prebrodite razvod; ako Vas muči samoća: zavisno od Vaše tematike bavimo se Vašom vezom u okviru individualne sistemske terapije ili terapije za parove.
  • Porodične teme: Ako patite od konflikata, napetosti ili svađa u porodici; ako Vas muče pitanja u vezi sa odgojem dece ili ako Vas opterećuje sukob generacija u porodici; ako je Vaš celi porodični sistem izgubio ravnotežu; ako problemi pojedinačnih članova porodice utiču na celu porodicu; ako ste u procesu prekida veze ili razvoda i ako se to tiče dece: u ovakvim slučajevima sistemska porodična terapija ili savetovanje za roditelje može pružiti podršku svim osobama koje su pod uticajem tog procesa.
  • Migracija: Ako imate osećaj da ste rastrzani; ako sebi postavljate pitanje gde pripadate; ako Vam se čini da sedite između dve stolice; ako imate osećaj da ste izloženi stereotipnim ili diskriminirajućim etiketama; ako Vaše poreklo ili poreklo Vašeg partnera postaje bitna tema u vezi, u porodičnom životu ili u odgoju dece: za klijente iz bivše Jugoslavije nudim psihoterapiju na našem (bosansko-hrvatsko-srpskom) jeziku.