Foto for Post #10

Psihoterapija

Kao ćerka migrantkinje odrasla sam dvojezično u Beču i nudim Vam individualnu, partnersku, i porodičnu psihoterapiju na „našem“ i nemačkom jeziku. U svojoj privatnoj praksi radim sa odraslima i decom. Psihoterapija može da bude od koristi u izuzetnim životnim prilikama. Težišta svojeg psihoterapeutskog rada nalazim u temama kao što su

  • životne krize: prevazilaženje ličnih ili profesionalnih promena; poremećaje vezane za stres; reakcije depresije; gubitak i tugovanja; smrt bliske osobe; pitanja rodnog/seksualnog identiteta; krizne situacije u starosti.
  • partnerski ili porodični problemi: emocionalni konflikti ili rasprave; teškoće u komunikaciji; roditeljstvo i odgoj dece; generacijski sukobi; rastavljenje ili razvod; nasilje u partnerstvu.
  • migracija kao i druga i treća generacija.

[:sh]Kao kćerka migrantkinje odrasla sam dvojezično u Beču i nudim Vam individualnu, partnersku, i porodičnu psihoterapiju na „našem“ i nemačkom jeziku. U svojoj privatnoj praksi radim sa odraslima i decom. Psihoterapija može da bude od koristi u izuzetnim životnim prilikama. Težišta svojeg psihoterapeutskog rada nalazim u temama kao što su

  • životne krize: prevazilaženje ličnih ili profesionalnih promena; poremećaje vezane za stres; reakcije depresije; gubitak i tugovanja; smrt bliske osobe; pitanja rodnog/seksualnog identiteta; krizne situacije u starosti.
  • partnerski ili porodični problemi: emocionalni konflikti ili rasprave; teškoće u komunikaciji; roditeljstvo i odgoj dece; generacijski sukobi; rastavljenje ili razvod; nasilje u partnerstvu.
  • migracija kao i druga i treća generacija.