Foto for Post #1513

Individualna sistemska psihoterapija

Bezbrojni izazovi svakodnevnice, polazeći od posla preko veze pa sve do porodice, ponekad nas dovode do toga da izgubimo iz vida sopstveno Ja: tada se često dešava da više nemamo vremena da se bavimo sopstvenim emocijama i potrebama. Prestajemo obraćati pažnju na naše želje i snove. Umesto toga prevladavaju rutina, stagnacija i dosada ili pak haos, odsustvo orijentacije i preopterećenje – a često svi ti faktori istovremeno.

Ako se stanje nezadovljstva nastavlja, razočarenje i frustracija mogu preći u obamrlost i depresiju. Ako ne želite više da patite usled Vaše aktuelne situacije, sistemska psihoterapija Vam može pomoći da promenite Vašu trenutnu životnu situaciju.

Tok individualne sistemske terapije

Individualna sistemska terapija počinje prvim prijemom koji služi tome da se lično upoznamo: Vi upoznajete mene i moj način rada a ja saznajem više o povodu Vašeg dolaska. Posle toga odlučujete da li želite da nastavimo saradnju. Zavisno od Vaših potreba predlažem Vam na početku razgovore jedanput nedeljnom ili svake druge nedelje. Interval se kasnije može produžiti.

Spoznaja Vaših emocija, potreba, želja i ciljeva je u središtu naših razgovora. Slušam Vas i postavljam Vam pitanja, ne znajući odgovor na njih. Na neka pitanja ćete odmah sami biti u stanju da odgovorite a neka pitanja će Vas možda i iznenaditi ili zaintrigirati. Na taj način ćete početi da sami sebe posmatrate što će Vam pomoći da poboljšate kontakt sami sa sobom i da osetite sopstvene potrebe i osećanja.

Sistemska psihoterapija stvara vreme i prostor za razmišljanje o sebi, o ljudima koji su imali uticaj na Vas ili i dalje utiču na Vaš život, kao i o Vašem odnosu prema tim ljudima. Uz pomoć sistemske psihoterapije sagledavam Vas u odnosu na Vašu okolinu: porodica, veze, partnerstvo, prijateljstva, poslovna sfera, obrazovanje itd. Na taj način uzimamo u obzir socijalni kontekst Vaše problematike i dolazimo do promena koje su dugotrajne i održive. Ukoliko to bude potrebno, možete takođe pozvati osobe iz Vaše socijalne okoline da učestvuju u pojedinačnim seansama.

Želite više da saznate o individualnoj sistemskoj terapiji?

Prijavite se za lični razgovor sa mnom!
Tel. +43 681 105 19 365